Vilka väljer Keycast?

För att vår expertis och erfarenhet ska komma till sin fulla rätt, vill vi gärna ha uppdrag som ställer mycket höga krav på kvalitet, materialegenskaper, flexibilitet och leveranssäkerhet.

Vi tar oss gärna an kritiska och nyckelfärdiga produkter med stora krav på hållfasthet och uthållighet. Med vår långa erfarenhet och gedigna kunskap kan vi ta oss an nya konstruktioner samt förbättringar av befintliga.

Keycast

Varför välja
gjutstål från Keycast?

Använd vår kompetens

Vi har lång erfarenhet av att förbättra, optimera och gjutanpassa konstruktioner utifrån kundens specifika krav och behov. Genom att anlita Keycast får kunden ta del av vår samlade kompetens och vår förmåga att utveckla produkter.

Välj Keycast

Optimala produkter

Vi behärskar till fullo hela beredningsprocessen från det att vi får kundens underlag tills utfallsprovet är godkänt för produktion. Vi ser en fördel att jobba tillsammans med kunden när det gäller utformning av produkterna. Detta för att åstadkomma en optimal och kostnadseffektiv produkt utan avkall på prestanda.

Bernt vid dator

Högsta kvalitet

Vi strävar efter att ständigt förbättra våra produkter och processer och därför arbetar vi med kvalitetssäkring. Det innebär att riskbedöma produkter och processer för att slutligen kunna bygga bort eventuella brister/risker. Därigenom stärker vi vår konkurrenskraft och ställning som en första klassens leverantör av stålgjutgods. Vi erbjuder och utför kvalitetssäkring efter kundens önskemål eller i samråd med kunden.

Kvalitet

Unika materialegenskaper

Det krävs både erfarenhet, kunskap och skicklighet för att ta fram en produkt som har den optimala kombinationen av hårdhet, slitstyrka och seghet som passar kundens behov. Allt detta har vi och genom att anlita Keycast kan kunden känna sig trygg i sitt val av leverantör. Vi garanterar samma höga kvalitet i varje leverans.

unika-materialegenskaper

Klart för montering

Våra moderna bearbetningsmaskiner och skickliga operatörer klarar utan problem av de allra strängaste toleranskraven. Det innebär att Keycast levererar nyckelfärdiga komponenter som kan monteras direkt på avsedd plats i kundens sammansättningslinje eller process. Det omfattar även ytbehandling, montering och logistikupplägg för säkerställande av leveranser enligt just in time-principen.

Montering

Konstruktions­lösningar i världsklass

Konstruktions­lösningar i världsklass

Vi har redan berättat att vi inom Keycast har en djup kunskap om gjutstål, dess egenskaper och tillämpningsområden. Vi vill även lyfta fram vår styrka inom konstruktion. Våra konstruktörer kan med hjälp av tidigare konstruktionslösningar förbättra eller helt konstruera bort kända brister genom en ny gjutoptimerad konstruktion.

Flexibel produktion

Flexibel produktion

Tack vare moderna produktionslinjer och planeringssystem anpassade för tillverkning av medelstora serier kan vi följa kundernas svängningar och därefter anpassa produktionstakten mot behov och efterfrågan. Genom att kunna hantera omställningar i kunders kort- och långsiktiga behov kan vi leverera gjutgodsprodukter till kunders produktionslinjer enligt ”just in time”-principen.

Leverans­säkerhet

Leverans­säkerhet

Vi är väldigt stolta över vår leveranssäkerhet och vi har höga krav på oss själva, så höga att vi inte nöjer oss med mindre än att 95 % av alla våra produkter ska levereras i rätt tid. Men naturligtvis är vår ambition att nå 100 % leveranssäkerhet.

CNC-bearbetning

CNC-bearbetning

Våra moderna CNC-maskiner och vår långa erfarenhet av maskinbearbetning gör oss rejält konkurrenskraftiga. Eftersom vi erbjuder hela kedjan från design av detalj till färdigställande av maskinbearbetad produkt, kan vi optimera den gjutna detaljen för maskinbearbetning. Våra precisa gjutmetoder medför att bearbetningsmån kan minimeras vilket i sin tur leder till lägre bearbetningskostnader.  

Lackering & montering

Lackering & montering

Vi erbjuder även lackering, ytbehandling och montering.