Kvalitet och miljö

Vi strävar efter att våra kunder ska se oss som fokuserade, engagerade och kompetenta både när det gäller kvalitet och miljö.

 

kvalitetspolicyKvalitetspolicy

Keycast ska alltid leverera gjutgodsprodukter av hög kvalitet och det garanterar vi genom att tillämpa olika kvalitetsstandarder, kundspecifikationer, kontroller och kontrollanter.

Kvalitetssäkring

Vår kvalitetsavdelning är vana att hantera produkter med högt ställda krav på kontroll och vi arbetar enligt metoder som PPAP (Production Part Approval Process) samt FMEA (Failure Model and Effects Analysis) för att säkerställa vår produktkvalitet och våra processer. Att vi dessutom använder oss av gjutmetoder som ger hög toleranspassning, ytfinhet och tydlig märkning förhöjer kvalitetsintrycket.

Keycast är certifierade enligt ISO 9001.

 

Röntgen

miljopolicyMiljöpolicy

Vi på Keycast tar ett stort ansvar för miljön, och vi är väl medvetna om de miljömässiga risker som finns i produktionskedjan. Vi förbättrar kontinuerligt vårt miljöskydd och vi förhindrar föroreningar i så stor grad som det bara är möjligt.

Vi uppfyller alla miljökrav

Vi använder både råmaterial och energi så ekonomiskt som möjligt, och vårt mål är att minimera allt vårt avfall. Sverige har bland världens strängaste miljöregler både när det gäller inre och yttre miljö. Keycast uppfyller med råge alla nuvarande nationella och internationella miljökrav, och vi står väl förberedda inför kommande krav.

Miljö

Vår personal har koll på miljön

Vår miljöpolicy går som en röd tråd genom hela produktionen och organisationen. Vi tränar och uppmuntrar vår personal att vara alert när det gäller hur arbetet påverkar miljön och säkerhet, hälsa och miljöskydd står överst på prioriteringslistan.

Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Personal